Full Operational Lease

In de afgelopen jaren is gebleken dat door bedrijven steeds meer het accent wordt gelegd op een zorg uit handen nemen op het gebied van
wagenparkbeheer. Met andere woorden, men richt zich op de kerntaken van het bedrijf en laat de zorg van het wagenpark over aan de leasemaatschappij. De meest voorkomende samenwerking is gebaseerd op een zogenaamde gesloten boek overeenkomst. Daarbij wordt een leasetarief in rekening gebracht dat vooraf is overeengekomen. Het exploitatieresultaat, winst of verlies, na beëindiging van het contract is geheel voor rekening en risico van Local Car Lease.

Kenmerken

  • De auto staat niet meer op uw balans waardoor de financiele middelen beschikbaar blijven voor uw bedrijfsvoering
  • Wij nemen een zorg uit handen. Het operationele gedeelte wordt geheel door Local Car Lease verzorgd: aankoop, verzekering, onderhoud, banden, reparaties, schadeafwikkeling, houderschapsbelasting, vervangend vervoer, hulpdiensten, brandstofadministratie
  • U krijgt één factuur per maand voor het vaste leasebedrag per maand en heeft verder geen administratieve rompslomp
  • Na beëindiging van het leasecontract is het exploitatieresultaat, winst of verlies, voor rekening en risico van Local Car Lease

Vraag offerte aan

3w Media